Trädgårdsliv | Trädgården | Buskar | Rosor | Perenner | Clematis | Dammen | Kaktusar |Projekt

vinjett

Allmänt

Clematis är en växt som man bara måste ha i sin trädgård! Det finns massor av olika typer och färger. Några blommar på försommaren, andra blommar på högommaren och några håller på en bit in på hösten.

Vi har köpt en hel del clematis som sticklingar från Estland. Sorterna som odlas där, är främst de som blommar mitt i sommaren och har stora blommor. De är fullt härdiga i Sverige. Estland har ett klimat som är något mer kallt under vintrarna. När plantorna kommer hit är de väldigt små och måste genast planteras om i höga krukor. Plantorna är ympade och bör sättas djupt i krukan, för att få en våning rötter till, innan de planteras ut, ännu lite djupare. Förvaras första vintern i täckt kallbänk eller kallväxthus.

stickling

Vid planteringen är det viktigt att göra en så stor grop som möjligt. Gärna 60 cm djup och vid! Sätts plantan nära ett träd eller en annan planta, så brukar jag skydda rötterna från den växten, med en papp- eller plastskiva. Clematisen hinner då få ett större och mer konkurrens-kraftigt rotsystem. Benmjöl i botten på gropen brukar vara bra och sedan en bra fuktighetshållande jord. Hasselfors U-jord är lyxig och bäst. Runt rothalsen, kan man sätta en upp och nedvänd plastkruka utan botten -eller avskuren PET flaska-, som skydd för hungriga sniglar. Innuti krukan har jag grov sand, som ett översta lager för plantan. Där kan clematisen utveckla en våning rötter till. Viktigt på ympade clematisplantor!

 
skydd
Hjälp mot hungriga sniglar. Locka med lite snigelgift utanför plastskyddet.

Clematis är jättefina i samplantering med rosor. Det gäller bara att välja sort och färg. Skall clematisen blomma samtidigt eller efter rosen? Ska den blomma samtidigt, så blir en tidig, storblommig ett bra alternativ.

Ska den blomma efter så passar en småblommig senare viticellatyp bra. Den skall också klippas ned helt, tidigt på våren. Grp.3

De storblommiga klipps oftast ned sent på hösten eller tidigt på våren. Eventuellt kan någon ranka sparas till våren och klippas på lämpligt ställe, efter hur nytillväxten kommer fram. De tidigaste blommorna kommer på fjolårsgrenarna och sedan kommer ett andra flor på årets grenar! Grp.2

De tidigblommande sorterna, alpina, sibirica och atragene, klipps bara när de behöver föryngras. Grp.1

 

Färgvalet tycker jag är svårt! Det finns så många olika möjligheter. En som blommar samtidigt och ton i ton, kan vara helläckert. Likaså en som blommar senare och har en matchande färg till andra växter i närheten, blir fint. Det är bara att pröva sej fram...

clematisstickling

Att föröka med sticklingar är inte så svårt. Man tar halvt förvedade sticklingar i slutet av juli ungefär. Sticklingarna klipps så att endast ett bladpar är kvar. Det ena bladet klipps av och sticklingen skrapas, skadas, i nedre delen av stammen innan den sticks ned i ytterkanten på en kruka med sandblandad torv. Förvaras på tämligen varm plats och i minidrivhus tills rötter bildats. Det tar ca fyra veckor. Förvara sedan sticklingarna över vintern i växthus.

Länkar: Sticklingar  -  Skötseltips  -  Förökning med frö.

 

Jag har delat upp mina sidor efter olika färg på blommorna. Oftast är det färgen på blomman som styr valet så det är mest praktiskt att jämföra sorterna innom en viss färg.

 

Fler länkar till clematissidor:

Handla på postorder Svensk firma. Postorderförsäljningen har upphört men firman och infon finns kvar.

Handla clematis i Estland Bilder av olika sorter

Clematis on the Web Clematis i text och bild

Clematis | Blå Clematis| Röda Clematis | Vita Clematis | Clematiskamrater


Trädgårdsliv | Trädgården | Buskar | Rosor | Perenner | Clematis | Dammen | Kaktusar |Projekt

jan.-15©Margareta Rodensjö