Trädgårdsliv | Trädgården | Buskar | Rosor | Perenner | Clematis | Dammen | Kaktusar |Projekt

vinjett

En damm med några år på nacken

Dammen började vi bygga sommaren -94 och sedan byggdes den ut lite 1998. Vattenfall och fördamm kom till då. Dammen rymmer ungefär 2500 liter vatten. Vi mätte vattenmängden med antal fyllda vattentunnor a 200 liter, som gick åt för att fylla den. 12 tunnor gick åt.

Solen lyser ca 6 timmar på dammen, som har en skuggperod mitt på dagen. Det sägs att man måste ha minst 6 timmars sol på dammen för att näckrosorna skall blomma, men ju mer sol över dammen, desto mer alger. En damm i skugga är faktiskt riktigt vacker. Det finns så många fina växter som trivs bra lite halvskuggigt. Skulle jag göra en ny damm så skulle den ligga mindre soligt och vara förhållandvis djup och förstås, större. Trådalger, är väl det som varit vårt största bekymmer genom åren. Det skulle kanske varit bättre om vi gjort grovrengöring av dammen varje vår, men det har vi inte hunnit med. Vattnet är väldigt klart och trådalgerna går att fiska upp manuellt!

Vi har bara guldfiskar nu. Det är nog 7 stycken. Samma fiskar har överlevt vintern flera år. Tidigare hade vi några koikarpar, men dom var för glupska. Tiggde mat eller åt upp växterna i dammen och växte oroande fort. Det var nog tur att dom inte överlevde vintern i dammen. Guldfiskarna klarar sej bra på det ätbara som finns naturligt och behöver inte passas upp! Det finns gott om alger, mygglarver och småkryp , som är godis för en guldfisk, i vattnet. Varje år får dom en hel del yngel och vi har tagit hem ca 20 stycken varje höst. Där får dom växa till sej i ett akvarium. Det är möjligt att dom överlever i dammen under vintern, men det är trevligt med fiskar inne på vintern också.

 
 

Klicka för större bild

stenar

Det nya vattenfallet byggde vi 1998.

fallet

Så här såg det ut innan planteringen av växter. Filtret står i hasseln bakom dammen.

filter Filterkonstruktion.

fall

En bild av vattenfallet år 2002. Växterna runt fallet har vuxit till sej. Ett bevattnings-munstycke finns också där. Det blir rätt tort under hasseln och ormbunkarna behöver lite dusch då och då.

fall

Växterna har vuxit till sej ännu mer. Det börjar bli dags att rensa ut en del. I den lilla dammen nedanför fallet finns flera växter utan jord och med bara stenar som förankring i krukan. Det är meningen att dom skall förbruka överflödig näring i dammvattnet. Nu för tiden har jag lagt några stenar över vattenflödet, för att förhindra att det ramlar ner skräp som stoppar flödet och orsakar vattensmitning!

Klicka upp för bild från 2014

damm Vår skuggsittplats skymtar bakom dammen. Växtligheten har verkligen tagit fart. Bilden togs i juni -07 och uppklickad, 2014
dammkant

Waldsteinia ternata som kantväxt runt dammkanten. Den har gula blommor en kort tid under försommaren. Breder ut sej bra. Dammduken går rakt upp mellan stenarna mitt i slänten. Den når 20- 25 cm över vattennivån. Några Iris versicolor växer nära kanten. Tranbären slingrar sej överallt och där växer också Tätört. Några flugtrumpeter växer också i kanten.

2014 visas uppklickad.

växter Här blommar vattenaloen, Stratiotes aloides. Det händer inte varje år, men 2003 var ett blommår för den! De gröna slingerväxterna under vatten är hornsärv, Ceratophyllum demersum. Bra syregivande växt.
utlopp fallet

Vattnet rinner från fördammen, genom ett litet fall, till den större dammen. Växten till vä. om fallet är Potentilla palustris. På den högra sidan, växer ormbunkar, stensöta och frilandsadianthum. En jättedaggkåpa syns också längst till hö. Den är numera ersatt av några Hosta.

På andra sidan, rinner vattnet ut, via ett fågelbad, vid häftiga regn. Fiskarna kan inte rinna ut!

rosa näcros
Näckros, Nymphaea ´Marliacea Rosea´. Fina blommor. Står på ett djup av ca 60cm.
näckros Näckros, Nymphaea ´Marliaclea Alba´. För grunt vatten.
röd näckros
Näckros, Nymphaea ´James Brydon´. Den tål skugga bäst.
kompostpåfyllning I september brukar jag ta bort mycket av undervattensväxterna och näckrosblad som ser lite halvvissna ut. Det blir en hel del till komposten!
nät Omkring den 1 oktober sätter vi ett staket med nät, över dammen. Det hindrar hasselbusken och andra träd i närheten att släppa sina löv i vattnet. Nätet brukar vara kvar till 1/12 då träden brukar vara kala. Staketstolparna sätts i järnrör som finns nedgrävda här och där runt dammen. Rören har en pinne i sej under sommaren, så att vi hittar dom! Frigolitboxen skymtar bakom staketet.
vinterbadare

En frigolitbox med hål i botten och en liten pump under den, håller öppet vatten. Tyngder håller ner boxen någon cm i vattnet och en bräda eller linor håller den i läge. Det räcker bra här i zon 3.

Så här gjorde vi tidigare. Det var osäkrare med luftpumpen! Kondensproblem kunde orsaka isproppar i slangen. Värmaren har vi också uteslutit nu.

badare

Nätet tas bort ungefär den 1:a december, men staketet är kvar hela vintern. Det är ju onödigt att någon plurrar ned i dammen. Här tar fåglarna sej ett vinterbad.

april

I april brukar vi kunna starta upp vattenfallet och filtret igen. Kabblekorna blommar för fullt!

Tätörten blommar tidigt.

maj

Dammen i maj. Trådarna är kvar. Ännu kan det komma hägrar förbi och måsarna är inte att lita på så här års. När dammens växter kommit igång mer och måsarnas ungar är kläckta, tas trådarna bort.

Vårbild 2012. Man ser filtertunnorna i hasslebusken.

juni I juni-juli har växtligheten kommit igång. Vattenklövern blommar. Vattenaloen har flutit upp och hornsärven frodas.
grodväxt

Varma dagar tar sej grodorna gärna ett dopp i dammen. Det kan vara många där på en gång.På vintern kryper grodor ofta ner i dammen för att övervintra. Ett år hittade jag en padda inne i filtret! Jag hade inte inspekterat filtret på ett år, så den kanske simmade in som yngel och sedan levde ett år bakom gallret? Den var rätt stor ändå. Mat kom säkert in genom vattnet... Den släpptes ut i dammen och kravlade iväg något förvånad. Några musslor bor också i dammen. De är den allmäna dammusslan.

 

Lite nyare bilder från det senaste året

 

caltha palustis
ormbunkar
Caltha palustris ´Alba´ vit kabbleka. Adianthum pedatum och Polypodicae vulgare, frilandsadiantum och stensöta trivs tillsammans nära vattnet.
dammen 2016
Vattnet rinner ner från fördammen, som innehåller mycket växter med stor rotmassa, utan jord, som skall förbruka mycket näring.
städdags
På höstkanten behöver jag städa bort mycket död växtvävnad. Det som är i baljan, skall tillbaka till dammen!
höststämning
Septembervy!

 


Trädgårdsliv | Trädgården | Buskar | Rosor | Perenner | Clematis | Dammen | Kaktusar |Projekt

feb.-18©Margareta Rodensjö