Trädgårdsliv | Trädgården | Buskar | Rosor | Perenner | Clematis | Dammen | Kaktusar |Projekt

Buskar och träd, lövfällande

häggmispel

Häggmispel, Amelanchier lamarckii och Klockbusken, Enkianthus campanulatus, har vackra blommor på våren och fin höstfärg!

 

Träd och buskar betyder mycket för trädgården. Ursprungligen har vi haft mycket gran och tall på tomten, men också med inslag av hassel, enar och nyponrosor i de ljusare delarna. Under årens lopp har nästan alla stora träd närmast huset, tagits ned och andra lägre sorter har planterats. Jorden i den skogiga delen är väldigt sandig och stenig men i några sänkor finns mer lerig jord och ner mot vår öppna del i sydväst är det bara lerjord. Åtskilliga lerlass har flyttats upp i skogen och stenarna har flyttats till andra ställen eller använts till murar och trappor.

De senaste åren har våra grannar i norr och söder, tagit ner många stora träd så trädgården är mer utsatt för vädrets makter! Olika träd och buskar har planterats som skydd i kanterna av trädgården. Dels gäller det att vi vill försöka hålla ett bra mikroklimat och dels att försöka leda bort viltstråken från att vara en passage genom tomten, till att ta andra vägar. Just nu försöker vi få till en häck med barrväxter - thujor och små granar, blandat med taggiga vildrosor, på nordväst sidan av tomten. Det är den delen av trädgården som har det högsta och varmaste läget. Ibland är det för torrt, eftersom jorden mest består av sand, grus och sten! Många träd har fått bevattningsrör vid planteringen! Vilda måbär, Ribes alpinum, växer lite här och där och en del buskar har flyttats till häcken. Häckplantor av avenbok finns också inplanterade. De skall få växa upp några meter för att täcka upp blåshål. På sydsidan har jag planterat lite högre träd och skuggtoleranta växter som ersättning för några stora granar som skyddade mot solen mitt på dagen. Jag vill absolut behålla skuggan för det finns så många vackra lundväxter... Jorden där är rätt lerig och buskarna har planterats lite upphöjt mot grannens backe. Mycket kompost läggs på där, liksom en hel del grus.

lund vy från andra hållet

Nyponrosor och andra halvvilda rosor

Rosbuskar växer på flera ställen. Det är olika sorters nyporosor och den knallröda Frankfurter-rosen och gräset klipps först efter midsommar, på de flesta passagerna. Gullvivor och prästkragar vill jag ska kunna trivas, men inte föröka sej obehindat. Därför tar jag bort fröställningarna, efter blomningen. Flera sorter av perenn rosa vallmo, ersätts av olika gula och vita dagliljor, längre fram.

Stora hasselbuskar och små, växer på många platser. De växte ursprungligen där. Några stora finns kvar på framsidan av huset. På baksidan finns många halvstora. Många djur lever av nötterna här. Tex. ekorrar, nötväcka och nötskrika. Nötkråkor har synts några gånger också.

Rödbladig hassel, Corylus avellana´Fuscorubra´, köpt i Estland, har vuxit till bra. Den är röd på försommaren, men blir sedan allt mer grön. Nöten är också röd.

 

lönn
kornell
kornell
sunburst
Flera lövträd har vacker lövfärg också på sommaren. Många acer har blad i röda färgtoner, men även gula och andra färger. Acer palmatum ´Bloodgood´är rödbladig. Cornus alba´Elegantissima´har variegerade blad i grönt och vitt, medan Cornus mas´Aurea´ körsbärskornell, har gulaktiga blad och blommar på bar kvist. Röda frukter på hösten. Gleiditsa triacanthos ´Sunburst´, gulbladigt korstörne, har gult löv.
rosvägg

 

Stenar från tomten, har använts till den här muren, som vi byggde 2009. Där växer nu många rosor av rådjurstålig sort. En nyponros - till vänster - växte på platsen ursprungligen. Några rugosarosor i framkanten och utmed väggen växer Honungsrosen ´Hybrida´, stödd av en portal, ´Aicha´ och´Alchymist´.

En Wisteria växer vid stolpen. Den blir större och större för varje år. 2015 såg den ut så här. När ska den blomma?

Det finns också några pionsorter i luckorna.

 

 

susan

Andra buskar och träd med vackra blommor, är olika Magnolior. Här syns ´Susan´ och dold, ´Merril´.

Stellata
Magnolia ´Roseanne´ Magnolia stellata ´Royal Star´
aphrodite
azalea

Calycanthus x 'Aphrodite', kryddbuske, blommar länge under sommaren med sina brunröda blommor och Rhododendron arborescens, doftazalea, blommar mitt i sommaren och doftar gott.

satomi
Daphne
Rhododendron knapphillazalean ´Satomi´ och Daphne x Burkwoodii ´Astrid´, tibast, blommar i juni och trivs i mullig skogsjord och Daphnen doftar fint.
 
shersmin
hydrangea plicata
Smultron- och kameliashersminer blommar i juli. Då är de fina och doftar gott!
Hydrangea plicatum blommar i augusti med vita flata blomställningar
wims red Pinky-Winky
Hydrangea paniculata ´Wims Red´skall börja som vit och sedan övergå i röd färg. Stämmer inte riktigt! Vi får se nästa år.
Hydrangea paniculata ´Pinky-Winky´ och ´Magical Fire´kanske blir lite mera röda. Det är ändå bra med växter som blommar på hösten, tycker jag.
kejsarolvon i april
kejsarolvon i septmber
2017 var ett konstigt år. Dålig vinter, torrt och med en tidig vår som sedan blev isande kall, med en veckas minusgrader. Sommaren blev sval med en enorm torka, som sedan snabbt förbyttes till ihållande regn under hela hösten... Hybridkejsarolvonet, Viburnum x bodnantense ´Charles Lamont´ fick spatt och blommade först i början av april och sedan en gång till i augusti- september!

Höstfärgerna är fina hos många lövträd och buskar. Här till höger syns några häftigt röda hybridblåbär, Vaccinium corymbosum Vi har ganska många olika sådana, mest för höstfärgens skull. Bären tar fåglarna ibland, så det gäller att plocka dom så fort de mognat. Bären mognar kontinuerligt och olika på de olika buskarna, så vi har blåbär under lång tid.

Det flikiga till höger, är en flikbladig brakved, Frangula asplenifolia.

Blåbärstry, Lonicera caerulae var. kamtschatika, Nimfa och Amfora har nyligen planterats mellan barrväxterna. De ska ge tidiga blåbärsliknande goda bär!

Marktäckare är vanliga blåbär och lingon blandat med ljung och låga rhododendron.

röda löv
vingad benved
brakved

Vingad benved, Euonymus alatus.

Flikbladig brakved, Frangula asplenifolia. Både den och enen, är borta nu!

blåbär

Många lövträd har fina höstfärger och gör sej bra i samplantering med andra gröna växter. Låga blåbär, ljung och barrväxter syns här. Acer palmatum ´Osakazuki´tex. har en lysande röd höstfärg!

 

rugosa
griseum
Fler färgbomber på höstkanten! Rosa rugosa och Acer griseum, kopparlönn i oktober.
 
 

fara

Växtlistor till:

buskar, små barrväxter

träd, ormbunkar, gräs mm

 

Buskar, vintergröna | Barrväxter | Buskar och träd, lövfällande


Trädgårdsliv | Trädgården | Buskar | Rosor | Perenner | Clematis | Dammen | Kaktusar |Projekt

jan.-18©Margareta Rodensjö